പക്ഷാഘാതവും തുടർ ചികിത്സയും വെബിനാർ വെള്ളിയാഴ്ച

തിരുവനന്തപുരം: കിംസ്ഹെൽത്ത് – സ്നേഹതീരം കൗൺസിലിംഗ് ആൻറ് ഗൈഡന്‍സ് സെൻ്ററിൻ്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ സംഘടിപ്പിച്ച് വരുന്ന ആരോഗ്യതീരം വെബിനാർ പരമ്പരയിലെ ഒൻപതാമത് വെബിനാർ ഫെബ്രുവരി 12 രാത്രി 7

Read more